Podmínky pro vstup do provozovny

Vážené dámy a pánové,

v souladu s opatřeními vlády v boji proti nemoci covid-19 jsem povinna u svých zákazníků kontrolovat při jejich vstupu do mé provozovny, zda splňují současná protipandemická opatření. Pokud nařízené podmínky nebudete splňovat, resp. jejich splnění nedoložíte, budu nucena odmítnout poskytnutí svých služeb a do své provozovny Vás nebudu moci vpustit. Konkrétně jste při vstupu do provozovny povinni doložit splnění některé z uvedených podmínek:

  • absolvovali jste úplné očkování schválenou vakcínou proti nemoci covid-19 a předložíte o tom potvrzení, přičemž od podání poslední očkovací dávky musí uplynout alespoň 14 dnů, nebo
  • prodělali jste nemoc covid-19 a předložíte o tom laboratorní potvrzení, přičemž od prvního pozitivního testu na uvedené onemocnění neuplynulo více než 180 dnů.

Jestliže nesplňujete žádnou z uvedených podmínek, mohu Vám své služby poskytnout pouze tehdy, pokud předložíte doklad o negativním PCR testu (antigenní nestačí), který není starší než 72 hodin. To ale neplatí obecně, PCR test jako doklad o bezinfekčnosti mohou použít jen tyto osoby:

  • osoby mladší osmnácti let,
  • osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou podrobit očkování - toto musí doložit potvrzením lékaře,
  • osoby, které již jsou očkovány, ale očkování dosud není ukončené (tj. v případě dvoudávkové vakcíny byla aplikována zatím jen první dávka), nebo od ukončení očkování ještě neuplynulo 14 dnů.

Všem dalším zákazníkům, kteří uvedené podmínky nesplní, bohužel, nebudu moci své služby poskytnout. Mrzí mne, že musím trvat na dodržení těchto podmínek, ale věřím, že jsou pro dobrou věc. Nechci vystavovat Vás ani sebe a potažmo i své další zákazníky zbytečným zdravotním rizikům. Já sama očkovaná jsem, na vyžádání Vám certifikát o očkování ukáži.

Věra Fišerová

kliknutím toto vyskakovací okno zavřete

Pozastavení objednávek nových zákazníků

Vážené dámy a pánové,

z kapacitních důvodů bohužel nemohu dočasně přijímat objednávky od nových zákazníků. Pro současné zákazníky se nic nemění, ti se mohou objednávat tak, jako dosud. Naopak, dělám to právě pro stálé zákazníky, aby měli možnost objednávat se ve lhůtách, které jim vyhovují a na které jsou zvyklí. Jakmile se kapacita trochu uvolní, ráda přivítám další nové zákazníky. Zatím děkuji za pochopení

kliknutím zavřete